PEHAL, Petr. Systém řízení báze dat v operační paměti [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53491. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO