TÍNES, Lukáš. Systém pro sledování práce uživatelů na platformě Windows Azure [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53617. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO