HERRMANNOVÁ, Drahomíra. A Relation/Topic-Based Visualisation to Aid Exploratory Search in Large Collections [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53625. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO