ŠIMEK, Petr. Designer pro QDevKit [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2012 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53711. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Zdeněk Vašíček.
Uložit do Citace PRO