JIRÁČEK, Pavel. Webové služby jako realizace architektury orientované na služby [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53823. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Weiss.
Uložit do Citace PRO