FIEDOR, Jan. Návrh a implementace nástroje pro formální verifikaci systémů specifikovaných jazykem RT logiky [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53893. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.
Uložit do Citace PRO