NĚMEČEK, Petr. Geometrické transformace obrazu [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53907. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.
Uložit do Citace PRO