KRONTORÁD, Jan. Implementace algoritmu SVM v FPGA [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53916. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Otto Fučík.
Uložit do Citace PRO