POSPÍCHAL, Petr. Akcelerace genetického algoritmu s využitím GPU [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53926. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Jaroš.
Uložit do Citace PRO