ŠRAJER, Roman. Syntaktická analýza řízených gramatik [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54076. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zbyněk Křivka.
Uložit do Citace PRO