KOREŇ, Miroslav. A Tool for Administration of the Company Products Portfolio [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54153. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Šárka Květoňová.
Uložit do Citace PRO