MILOŠ, Roman. Metody shlukování textových dat [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54203. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.
Uložit do Citace PRO