BORDOVSKÝ, Lukáš. Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti všeobecných znalostí letounu [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5426. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karel Třetina.
Uložit do Citace PRO