DRBAL, Miroslav. Indexování objektů v 3D prostoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54278. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Filip Orság.
Uložit do Citace PRO