BINKO, Petr. Moderní plánovací algoritmy [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54289. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Zbořil.
Uložit do Citace PRO