ZELENÝ, Jan. Nový návrh a implementace RPM databáze [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54314. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Peringer.
Uložit do Citace PRO