VESELÝ, Karel. Paralelní trénování neuronových sítí pro rozpoznávání řeči [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54327. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lukáš Burget.
Uložit do Citace PRO