HRANÁČ, Jakub. Metody návrhu bezpečnostních protokolů [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54363. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO