DRLÍK, Radovan. Databázový systém pro správu biologických dat [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Jaša.
Uložit do Citace PRO