WEIGNER, Martin. Problém obchodního cestujícího - paralelní řešení na SMP (vlákna) [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54432. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Kašpárek.
Uložit do Citace PRO