KROUPA, Ondřej. Grafické znázornění stereometrických jevů [online]. Brno [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54436. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vít Štancl.
Uložit do Citace PRO