LIBERDA, Jiří. Družicové navigační systémy a směry jejich vývoje ve světě [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-06-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5446. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Slavomír Vosecký.
Uložit do Citace PRO