HORÁK, Miroslav. Komunikace s navigačním systémem GALILEO [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54495. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Radim Dvořák.
Uložit do Citace PRO