SCHERFEL, Peter. Simulace chování sítě na základě analýzy konfiguračních souborů aktivních síťových zařízení [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54573. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ondřej Ryšavý.
Uložit do Citace PRO