FARBIAK, Peter. Grafický výukový systém [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54640. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vít Štancl.
Uložit do Citace PRO