NOVOTNÁ, Kateřina. Sada testů pro Red Hat Test Suite [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54658. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.
Uložit do Citace PRO