ZUBČÁK, Peter. Systém pro sledování stavu spojení v počítačové síti pomocí SNMP [online]. Brno [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54737. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO