MALIŠ, Radim. Rozšiřující modul pro připojení LCD monitoru [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54768. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.
Uložit do Citace PRO