DUCHOŇ, Luboš. Rozpoznávač hudebního stylu z MP3 [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54790. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce František Grézl.
Uložit do Citace PRO