DAVID, Jan. Produkce, charakterizace a návrh aplikací regenerovaných huminových kyselin [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-05-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5484. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jiří Kučerík.
Uložit do Citace PRO