TRUNKÁT, Jan. Metody měření úspěšnosti dolování dat [online]. Brno [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54930. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.
Uložit do Citace PRO