FARON, Jan. Filtrování paketů v počítačových sítích [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54953. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Kajan.
Uložit do Citace PRO