HLAVNIČKA, Ivo. Visualizace budov pomocí rozšířené reality pro platformu Android [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55029. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Aleš Láník.
Uložit do Citace PRO