MÜLLEROVÁ, Věra. Game for Mobile Devices Using Sensors [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55124. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Aleš Láník.
Uložit do Citace PRO