ŠOKA, Martin. Konstrukce zobecněného konečného automatu [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55142. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kaštil.
Uložit do Citace PRO