MAREŠ, Martin. Grafický nástroj pro generování paketů [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55178. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Viktor Puš.
Uložit do Citace PRO