ARLET, Filip. CAD systém pro 3D modelování [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55207. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.
Uložit do Citace PRO