KRČMA, Martin. Akcelerace neuronových sítí v FPGA [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55227. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kaštil.
Uložit do Citace PRO