ŠVEC, Tomáš. Vyhodnocování důvěry nebo reputace na základě analýzy sociální sítě [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55238. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Samek.
Uložit do Citace PRO