SOKL, Karel. Využití Burrows-Wheelerovy transformace pro kompresi dat [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55307. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Vlastimil Košař.
Uložit do Citace PRO