KMEŤ, Martin. Nástroj pro sledování RTP streamů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55313. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jana Skokanová.
Uložit do Citace PRO