NEČASOVÁ, Gabriela. Srovnávací výpočty algebraických rovnic [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55316. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Václav Šátek.
Uložit do Citace PRO