MACHALA, Jan. Nástroj pro urychlení vývoje aplikací v MS Visual Studiu 2010 [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55334. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Peter Jurnečka.
Uložit do Citace PRO