BARTOVIČOVÁ, Slavomíra. Automatizace v divadelní jevištní technologii [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55339. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.
Uložit do Citace PRO