KLIKA, Jan. Modulární nástroj pro tvorbu her s umělou inteligencí [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55343. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Kouřil.
Uložit do Citace PRO