NĚMEČEK, Pavel. Porovnání a převod databází signálních drah [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55420. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO