ZEMEK, Petr. Kanonické derivace programovaných gramatik [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55422. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.
Uložit do Citace PRO