HAVLÍK, Darina. ZOO Park Dvůr Králové - generel [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/555. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO