HELLEBRAND, David. Informační systém s fotogalerií a diářem pro sbor [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55511. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Pavla Sehnalová.
Uložit do Citace PRO