BAČÍKOVÁ, Petra. Rekonstrukce roztříštěného objektu z úlomků [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55598. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.
Uložit do Citace PRO